เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานตำนานอาหารพื้นเมืองให้คงไว้ชั่วลูกชั่วหลานและเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสรสชาติความอร่อยอันเป็นศิลปะเอกลักษณ์ของชาวล้านนาเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่สืบทอดมายาวนานศิลปการปรุงรสอาหารและวัฒนธรรมในการกินย่อมสืบสานต่อเนื่องมาอย่างมีเอกลักษณ์เช่นกันท่านจะได้พบกับอาหารพื้นเมืองครบเครื่องเรื่องการปรุง มุ่งความสด สะอาด อร่อย แต่ราคาประหยัด รสชาติแบบดั้งเดิมแต้ๆ เจ้า

ร้านอาหารมาตรฐานสากล ปลอดภัย สะอาด สุขภาพดี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานการมอบป้ายมาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติ อร่อย ป้ายทอง Clean Food Good Taste GOLD ในงาน ร้านอาหารมาตรฐานสากล ปลอดภัย สะอาด สุขภาพดี โดยมีอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รองนายแพทย์สาธารณสุข นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ผู้อำนวยการ ททท.เชียงใหม่ และแขกผู้มีเกีรติเข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมโครงการนิ่มซิตี้เดลี่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวัฒนากาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด ที่สวยงามมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้บริโภคทั้งชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนจึงต้องอาศัยร้านอาหาร แผงลอยภัตตาคารเป็นแหล่งสำหรับบริโภค โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร ที่รสหวาน มัน เค็มโดยไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้ จึงส่งผลต่อสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ จึงร่วมกับชมรมเชียงใหม่ร้านอาหารปลอดภัยชมรมแมคโครไบโอติคส์ล้านนา แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย และสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อยหรือ Clean Food Good Taste GOLD โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการคือ เพื่อพัฒนาร้านอาหาร สาอาด รสชาติอร่อยเดิมให้เป็นร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ที่มีเมนูอาหารพิเศษประจำร้าน สำหรับผู้บริโภค ที่รักสุขภาพ หรือผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต โรคภูมิแพ้ หรือโรคอื่นๆ สามารถเลือกบริโภคอาหารที่ตนเองชอบและยังคงไว้ซึ่งความอร่อยแบบดั้งเดิมของร้าน ในปริมาณที่เหมาะสมกับสุขภาพ ได้อย่างไม่กังวลใจ รวมถึงเป็นการยกระดับร้านอาหาร จากอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste เดิมเป็น อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ป้ายทอง Clean Food Good Taste GOLD โดยได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มจาก มาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 4 ข้อคือ ต้องใช้พืชผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ต้องมีข้าวกล้อง หรือผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ไว้บริการลูกค้า อาหารเมนูพิเศษ ต้องผ่านการตรวจคุณค่าทางอาหาร จากศูนย์ปฏิบัติการอาหาร สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามสูตรคำนวณของ กรมอนามัย สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste และเป็นสมาชิกชมรมเชียงใหม่อาหารปลอดภัย ผลการดำเนิน งานมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโคลงการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ร้านจาก9 ร้านที่ผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste GOLD จำนวน 20 ร้านไม่ว่าจะเป็น ร้านเรือนคำอิน เมนู ผัดไทยเพื่อสุขภาพ ,ร้านเอเดน เมนูสลัดรอว์ฟู้ด,ร้านกรีนโซน เมนูข้าวคลุกกะปิทรงเครื่อง,ร้าน Mrs.Icy เมนูไอศกรัมเสาวรส,ร้านเพชรดอยงามสวัสดีเจ้าเมนูหมูคำหวานร้านเพชรดอยงาม

ครัวคลาสสิค เมนูยำสมุนไพร, ร้านอ๋องทิพย์รสสาขา3 เมนูก๋วยเตี๋ยวหมี่ข้าวกล้องลูกชิ้นปลากราย, ร้านสวนผัก เมนูสลัดจัดจ้านข้าวปิ้ง,ร้านเดอะรีเวอร์ไซด์ เมนูส้มตำเจ เห็ดหอม,ร้านโคขุนโพนยางคำ เมนูสลัดเนื้อ, ร้านฝ้ายเบเกอรี่ เมนูผัดเห็ดหูหนูชูสุขภาพ,ร้านรุ่งอรุณรีสอร์ท เมนู ยำไข่น้ำพุ, ร้านโกจุ่นข้าวแกง เมนู ปลาดุกสมุนไพรผักกรอบ,ร้านสุเมธข้าวมันไก่ เมนูข้าวมันไก่ข้าวกล้อง, ร้านสวนอาหารปลาสาระวิน เมนูปลาผัดสมุนไพรกรอบ, ร้านเพชรมณี เมนูปลาทับทิมสมุนไพร, ร้านเรือนแพสายนที เมนูผัดฉ่าปลาสมุนไพร,ร้านสวนอาหารครัว 55 เมนูยำสาวผ้าห่มปก, ร้านบ้านน้ำปิง เมนูปอเปี๊ยะโหระพา และ ร้านจีราโซเล่ เมน ูcouscous vegetarian with sauted mixed vegetables นอกจากนี้ร้านอาหารป้ายซึ่งเป็นร้านที่ใช้ผัก สด สะอาด ปลอดภัย ล้างผักด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต ประกอบด้วยร้าน เพ็ญจันทร์โภชนา ,ร้านเฮือนเพ็ญ,ร้านแก่นชัยอาหารอีสาน,ร้านก๋วยเตี๋ยวกรรณิการ์, ร้านน้องนิว, ร้านครัวพิกุล, ร้านครัวริมน้ำแท่นคำ, ร้านน้องแยม,ร้านก๋วยเตี๋ยวในสวน, ร้านน้องจ๋าอาหารตามสั่ง.

การแข่งขันทำอาหาร Makro Horeca Thailand 2010 ครั้งที่ 5