เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานตำนานอาหารพื้นเมืองให้คงไว้ชั่วลูกชั่วหลานและเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสรสชาติความอร่อยอันเป็นศิลปะเอกลักษณ์ของชาวล้านนาเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่สืบทอดมายาวนานศิลปการปรุงรสอาหารและวัฒนธรรมในการกินย่อมสืบสานต่อเนื่องมาอย่างมีเอกลักษณ์เช่นกันท่านจะได้พบกับอาหารพื้นเมืองครบเครื่องเรื่องการปรุง มุ่งความสด สะอาด อร่อย แต่ราคาประหยัด รสชาติแบบดั้งเดิมแต้ๆ เจ้า

รู้จักกับเรา ครัวเพชรดอยงาม “สวัสดีเจ้า”

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานตำนานอาหารพื้นเมืองให้คงไว้ชั่วลูกชั่วหลาน และเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสรสชาติความอร่อย อันเป็นศิลปะเอกลักษณ์ของชาวล้านนา เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่สืบทอดมายาวนาน ศิลปการปรุงรสอาหารและวัฒนธรรมในการกินย่อมสืบสานต่อเนื่องมาอย่างมีเอกลักษณ์เช่นกันท่านจะได้พบกับอาหารพื้นเมืองครบเครื่องเรื่องการปรุง มุ่งความสด สะอาด อร่อย แต่ราคาประหยัด รสชาติแบบดั้งเดิมแต้ๆ เจ้า

สถานที่ตั้ง ครัวเพชรดอยงาม "สวัสดีเจ้า":

125/3 ม.2 ถ.มหิดล ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ ครัวเพชรดอยงาม "สวัสดีเจ้า":

เกสราพรรณ เพชรศรีธิ
โทรศัพท์ : 097-9242959 ,053-812051
Fax.053-272235