• ครัวเพชรดอยงาม "สวัสดีเจ้า"

    เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานตำนานอาหารพื้นเมืองให้คงไว้ชั่วลูกชั่วหลาน และเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสรสชาติความอร่อย อันเป็นศิลปะเอกลักษณ์ของชาวล้านนา…

    More about us
  • Clean Food Good Taste Gold

    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานการมอบป้ายมาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติ อร่อย ป้ายทอง Clean Food Good Taste GOLD…

    More about us

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานตำนานอาหารพื้นเมืองให้คงไว้ชั่วลูกชั่วหลานและเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสรสชาติความอร่อยอันเป็นศิลปะเอกลักษณ์ของชาวล้านนาเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่สืบทอดมายาวนานศิลปการปรุงรสอาหารและวัฒนธรรมในการกินย่อมสืบสานต่อเนื่องมาอย่างมีเอกลักษณ์เช่นกันท่านจะได้พบกับอาหารพื้นเมืองครบเครื่องเรื่องการปรุง มุ่งความสด สะอาด อร่อย แต่ราคาประหยัด รสชาติแบบดั้งเดิมแต้ๆ เจ้า

ร้านตั้งอยู่ถนนมหิดล เชิงสะพานป่าแดด ด้านขาเข้าสนามบิน